Fotogrametria

Dronová fotogrametria

Zbierame ale aj spracovávame dáta. Snímame velké krajinné celky
a zameriavame aj malé plochy a objekty z ktorých vytvárame presné digitálne 3D modely.

          


Stavby

Modernou metódou s dronom vypočítavame vyťažené kubatúry hornín a plôch ktorá umožňuje inventarizáciu exteriérových skladov hmôt a objemov

Digitalizácia

Stárnuce objekty uchovávame pomocou detailného 3D modelu

CGI & VR

Pomocou fotogrammetrického snímkovania a následne digitálnou rekonštrukciou dodávame 3D modely pre CGI štúdia ktoré ich využívaju vo videohrách alebo v stavebníctve

Filmy

Skúseností máme aj s využitím nášho modelu vo filmoch a dokumentoch


 

 

Po nalietaní tvoríme

  • Vyčistené 3D modely
  • Bodové mračná / Pointcloud / Mesh Model
  • 2D mapy s terénným profilom – DSM / Heatmapy
  • Ortofotomapy
  • Kubatúry

Zaujali sme vás?
Zistite, ako vyzerá
svet #zdronu.


info@zdronu.sk
+421 911 843 000

Kontaktujte nás