Vizuálne inšpekcie budov

Inšpekcie a monitoring vyškových objektov

Náš dron sa bezpečne a legálne dostane aj do takých výšok, kam by to pre človeka bolo možné iba ťažko. Vizuálne inšpekcie s dronom umožňujú kontroly a posúdenie chýb objektov v nedosiahnuteľných výškach, a to s výraznou úsporou nákladov.

Bezpečnosť vďaka z dronu


Vplyvom živlov prirodzene dochádza k opotrebovaniu povrchov na výškových budovách alebo zariadeniach. Vďaka včasnej analýze záberov #zdronu je možné predísť fatálnym devastačným následkom a nákladným opravám.
Real-time náhľad

Online vizuálna kontrola objektov a zariadení umožňuje sledovať stav objektu v reálnom čase.

V lete aj v zime

Zber kvalitnej vizuálnej dokumentácie je možný aj v náročných klimatických podmienkach.

Rýchly operačný čas

Rýchlosť a trvanie vizuálnych inšpekcií pomocou dronu sa menia podľa rozsiahlosti povrchov, ktoré majú byť kontrolované.

Zvýšená bezpečnosť

Pri práci používame dron, ktorý má vizuálne senzory a dokáže sa bezpečne pohybovať vo výškach medzi tesnými objektami v priemyselnom areáli.

Stavby

Kontrola starých stavieb, fasád, priemyselných fabrík, striech a rôznych konštrukcií, kde je možné pomocou dronu včas odhaliť trhliny, zlú statiku, koróziu alebo iné vady.

Mosty

Inšpekcia diaľničných mostov a železničných mostov nad vodou a ich nosníkov.

Inžinierske siete

Vizuálna kontrola stožiarov elektrického napätia alebo potrubí zlepší spoľahlivosť siete v zle prístupnom teréne.

Komíny a horiče

Kontrola aktívnych komínov a ich vzplanutí bez nutnosti pozastavenia výroby. Výsledkom je dodržanie maximálneho výrobného času, úspora nákladov a zabráni sa neplánovaným odstávkam.

Zaujali sme vás?
Zistite, ako vyzerá
svet #zdronu.


info@zdronu.sk
+421 911 843 000

Kontaktujte nás